هتل پارسیان ارم

هتل پارسیان ارم  داراي ۴ ستاره مي باشد و در بلوار ارم قرار دارد .

تلفن : ۴-۸۲۵۲۰۰۱

فكس : ۸۲۶۰۰۳۵

هتل بوعلي

هتل بوعلي داراي ۴ ستاره مي باشد و در خيابان بوعلي قرار دارد .

تلفن : ۳-۸۲۵۲۸۲۲

فكس : ۸۲۵۲۸۲۴


هتل باباطاهر

هتل باباطاهر داراي ۴ ستاره مي باشد و در ميدان باباطاهر قرار دارد .

تلفن :۴ - ۴۲۲۷۱۸۰

هتل آرين

هتل آرين داراي ۲ ستاره مي باشد و در خيابان تختي قرار دارد .

تلفن : ۸۲۶۱۲۷۷

هتل ياس

هتل یاس داراي ۱ ستاره مي باشد و در ميدان امام خميني قرار دارد .

تلفن : ۲۲۳۴۶۴

هتل مرمر

هتل مرمر داراي ۱ ستاره مي باشد و ۱۰ اتاق دوتخته و ۶ سوئيت دارد و ظرفيت اسمي آن حدود ۳۶ نفر مي باشد و در خيابان شريعتي قرار گرفته است .

تلفن : ۸۲۶۸۷۸۰